1961r.finał międzynarodowy 4-boju

1961r.finał międzynarodowy 4-boju