Głogów-J.Staszyński zdaje raport.W.Cieśla i J.Mowczan w szeregu

Głogów-J.Staszyński zdaje raport.W.Cieśla i J.Mowczan w szeregu